Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2493 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Applying ropmis model to measure customer satisfaction on port service quality in port of Hai Phong port stock company / Pham Thi Bich Van; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Bài giảng môn quản trị chiến lược / Lê Thị Bích Ngọc . - H. : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2009 . - 162tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-quan-tri-chien-luoc_Le-Thi-Bich-Ngoc_2009.pdf
 • 3 Bài tập quản trị chất lượng / Đỗ Thị Đông chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 174 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04556, PD/VV 04557, PM/VV 04284-PM/VV 04286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04558, PD/VV 04559, PM/VV 04266-PM/VV 04268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Bài tập quản trị tác nghiệp / Nguyễn Đình Trung chủ biên . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2011 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04543, PD/VV 04544, PM/VV 04233-PM/VV 04235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Bài tập thực hành quản trị kinh doanh (áp dụng cho hệ đào tạo chính quy) / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 177 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04562, PD/VV 04563, PM/VV 04257-PM/VV 04259
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Bài tập thực hành quản trị kinh doanh: Áp dụng cho hệ đào tạo vừa học vừa làm / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 331 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04821, PD/VT 04822, PM/VT 06680-PM/VT 06682
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn-Đồng Xuân / Cao Minh Hiệp; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03801
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Phạm Trường Hà; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03590
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Nhã; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng của Cục Thuế Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Thanh Trang; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04211
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục Thuế Quận Hồng Bàng / Đinh Công Danh; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04035
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Vũ Thùy Hương, Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03001
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Bình Dương / Võ Thị Ngọc Hồng; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số khách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng / Vũ Đức Tuấn ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03303
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Phạm Thị Quyên; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04183
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Ngôi sao xanh / Nguyễn Đức Long, Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Vũ / Nguyễn Văn Hà ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng đến năm 2025 / Lê Bảo Huy ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Thúy Diễm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03548
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp đảm bảo an toàn trong phát triển dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử tại Vietinbank chi nhánh Ngô Quyền / Đỗ Thị Hồng Trang; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02744
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Hải Nam / Lương Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02429
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh hải Dương / Hồ Thị Hiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Thắng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2021 / Ngô Thanh Tùng; Nghd.; Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03488
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Vĩnh Bảo / Lê Thị Huyền; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng đến năm 2020 / Tạ Kim Huyền; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02965
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2021 / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Tìm thấy 2493 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :