Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A practical guide to trade policy analysis / World Trade Organization . - Switzerland : World Trade Organization, 2012 . - 232p. ; 23cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03393
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Bảo hiểm trong ngoại thương : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế ngoại thương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06189, PM/VT 08500
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 3 Biện pháp hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê tàu chuyến / Lê Thị Huyền; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14978
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Bosnia and Herzegovina / Alcira Kreimer . - Washington : The World Bank, 2000 . - 109 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00258, SDH/Lv 00259
 • Chỉ số phân loại DDC: 382.497
 • 5 Các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại hàng hóa khi gia nhập WTO và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ngoại thương Việt Nam / Phạm Thị Xuân; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14996
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Các tác động của việc thực hiện các cam kết WTO đến nông nghiệp Việt Nam. / Võ Ngọc Tuấn; Nghd.: Đỗ Viết Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14989
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Cơ hội và thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam khi hiệp định VCUFTA được ký kết / Trần Thị Tuyết; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14893
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container tại Công ty TNHH giao nhận vận tải và thương mại Kim Thành Phát. / Đào Bích Hảo; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14848
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Đánh giá sự phát triển hợp đồng quyền chọn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Eximbank / Phạm Thị Mai Phương; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14991
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan của Việt Nam trong hiệp định ATIGA. / Nguyễn Thị Nghiên; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14988
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Đánh giá tình hình gian lận thương mại qua giấy chứng nhận xuất xứ tại hải quan Việt Nam những năm gần đây / Nguyễn Thị Quỳnh; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14889
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận tại công ty cổ phần kho vận ngoại thương Vietrans Hải Phòng năm 2014 / Phạm Minh Đức; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14882
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Đầu tư nước ngoài : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế ngoại thương . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2015 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06063, PM/VT 08517
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 14 El Salvador post-conflict reconstruction / John Eriksson . - Washington : The World Bank, 2000 . - 89 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00268
 • Chỉ số phân loại DDC: 382.728.4
 • 15 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng dệt may của công ty Vinateximex sang thị trường Nhật Bản / Phan Thị The; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14890
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Giải pháp nâng cao kết quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty Cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương / Vũ Thu Hồng; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14885
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Giải pháp phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) / Tống Thị Thu; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14891
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Techcombank / Lâm Thị Mai Phương; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14981
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 International economics: Pearson new international edition / Gerber James, . - Sixth edition. - Great Britain : Pearson, 2014 . - 488p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03388
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 20 International trade / Robert C.Feenstra, Alan M.Taylor . - Fourth edition. - New York : Worth Publishers, 2017 . - 422p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03390
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Khoa học giao tiếp : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06137, PM/VT 08449
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Kinh tế ngoại thương : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2016 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06136, PM/VT 08448
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Kinh tế ngoại thương : Dùng cho sinh viên nghành: Kinh tế ngoại thương . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06061, PM/VT 08515
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 24 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06138, PM/VT 08450
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế ngoại thương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06139, PM/VT 08451
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Logistics và vận tải đa phương thức : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế biển, Kinh tế ngoại thương, Điều khiển tàu biển . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06191, PM/VT 08502
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 27 Logistics và vận tải đa phương thức: Ngành kinh tế Ngoại thương chất lượng cao : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế Ngoại thương . - Hải Phòng: NXB Hàng hải , 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06204, PM/VT 08505
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Luật thương mại : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế ( Đại trà ) . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2016 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06123, PM/VT 08435
 • Chỉ số phân loại DDC: 341.3
 • 29 Môi trường kinh doanh quốc tế : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2016 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06124, PM/VT 08436
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Một số biện pháp cơ bản hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Hải Phòng / Nguyễn Kiều Thư.; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12179
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1 2
  Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :