Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Data science and big data analytics : Discovering, analyzing, visualizing and presenting data / EMC Education Services ; key contributors David Dietrich, Barry Heller, Beibei Yang . - Indiana : John Wiley & Sons, 2015 . - 410p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03202, SDH/LT 03203, SDH/LT 03680
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003202-03%20-%20Data-science-and-big-data-analytics_Discovering,-analyzing,-visualizing-and-presenting-data_EMC_2015.pdf
 • 2 Hoàn thiện chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công CP Dịch vụ và Thương mại Hà Duyên / Trịnh Thái Dương, Trịnh Văn Việt, Trương Văn Nhật; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19147
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Khai phá dữ liệu: phân tích xếp loại tốt nghiệp và cơ hội việc làm của sinh viên sử dụng kỹ thuật phân lớp / Lê Quốc Tiến, Đặng Hoàng Anh . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.125-129
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 4 Nghiên cứu các kỹ thuật trong khai phá dữ liệu ứng dụng vào xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Đỗ Thanh Tùng; Nghd.: Trần Thị Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03570
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 5 Nghiên cứu khai phá dữ liêu, ứng dụng vào hệ thống phần mềm quản lý đảng viên tại Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng / Đỗ Trường Giang; Nghd.: Trần Thị Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02200
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 6 Nghiên cứu, xây dựng mô hình khai phá dữ liệu với business intelligence development studio của microsoft, ứng dụng phân tích dữ liệu tuyển sinh Trường ĐHHH / Nguyễn Kim Anh, Trịnh Thị Ngọc Hương, Võ Văn Thưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 44tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01018
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 7 Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Hải Phòng / Bùi Thị Hương; Nghd.: Trần Đăng Hoan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02193
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 8 Ứng dụng khai phá dữ liệu trong việc phân tích, đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung cấp nghiệp vụ & công nghệ Hải Phòng / Trần Đức Quỳnh; Nghd.: Trần Thị Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02190
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 9 Ứng dụng khai phá dữ liệu trong xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tại VNPT Hải Phòng / Vũ Minh Hiếu; Nghd.: Nguyễn Trọng Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 61tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03426
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :