Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 252 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Corrosion and wear : a Mechanical designers workbook/ Joseph E. Shigley, Charles R.Mischke . - New York: Mc.Graw-Hill, 1989
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01818
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.815
 • 2 300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong gia công cơ khí/ Nguyễn Manh Khang; Phạm Quang Lê biên soạn . - H.: Công nhân kỹ thuật, 1984 . - 288 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00854, Pm/vv 00855
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.3
 • 3 800 solved problems in vector mechanics for engineers. Vol. 1, Statics / Joseph F. Shelley . - New York : McGraw-Hill, 1990 . - 677p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01750
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 4 Advanced engineering thermodynamics/ Adrian Bejan . - 2nd ed. - New York : John Wiley&Sons, 1997 . - 865 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00005
 • Chỉ số phân loại DDC: 536
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Advanced%20Engineering%20Thermodynamics.pdf
 • 5 Advances in industrial mixing : A companion to the Handbook of industrial mixing / Suzanne M. Kresta, Arthur W. Etchells III, David S. Dickey,.. edited . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016 . - 964p. ; 24cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03108, SDH/LT 03109
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • 6 An toàn công nghiệp : Dùng cho sinh viên các ngành thuộc Viện Cơ khí . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06074, PM/VT 08528
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 7 Analysis and design of machine learning techniques : Evolutionary solutions for regression, prediction, and control problems / Patrick Stalph . - Fachmediem : Springer, 2014 . - 154p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/2015/Analysis%20and%20Design%20of%20Machine%20Learning.pdf
 • 8 Automotive mechantronics operational and practical issues. Vol. II / Fifialkowski, B.T . - London : Springer, 2011 . - 538p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00631
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0083.pdf
 • 9 Automotive Paints and Coatings / Hans-Joachim Streitberger, Karl-Friedrich Dossel . - 2nd ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2008
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Bo%20sung%20kiem%20dinh/K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20%C3%B4%20t%C3%B4/Automotive%20Paints%20and%20Coatings,%20Second%20Edition%20%202008.pdf
 • 10 Automotive technology : Principles, diagnosis, and service / James D. Halderman . - 5th ed. - Boston : Pearson, 2016 . - 1652p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03571, SDH/LT 03572
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.28
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/English/SDHLT%2003571-72%20-%20Automotive%20technology.pdf
 • 11 Bài tập cung cấp nhiệt/ Nguyễn Công Hân, Trương Ngọc Tuấn . - H. : Bách khoa Hà Nội, 2008 . - 225tr.; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.402
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/tnbook/Tai%20lieu%20khoa%20Dien%20&%20Co%20khi/BT%20cung%20cap%20nhiet.pdf
 • 12 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải . - In lần thứ 5 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2008 . - 181 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04603
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 13 Bài tập Vẽ kĩ thuật cơ khí . T.2 / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn . - Tái bản lần thứ năm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 115tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06406, PM/VT 08736, PM/VT 08737
 • Chỉ số phân loại DDC: 604.2
 • 14 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1 / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn . - Tái bản lần thứ sáu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 166tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06404, PM/VT 08702, PM/VT 08703
 • Chỉ số phân loại DDC: 604.2
 • 15 Bài tập vẽ Kỹ thuật cơ khí. Tập 1 / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 1997 . - 132 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03755, PD/VT 03801-PD/VT 03809, PD/VT 03816, VKTB1 00001, VKTB1 00002, VKTB1 00004-VKTB1 00039, VKTB1 00041-VKTB1 00054, VKTB1 00056-VKTB1 00068, VKTB1 00070-VKTB1 00219, VKTB1 00221-VKTB1 00225
 • Chỉ số phân loại DDC: 604.2
 • 16 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 2 / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn . - H. : Giáo dục, 1994 . - 95 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: VKTB2 00001-VKTB2 00092
 • Chỉ số phân loại DDC: 604.2
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Thủy Đức Thịnh / Lê Thị Thông; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02882
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 CAD - CAM - CNC : Dùng cho sinh viên nghành: Kỹ thuật cơ khí . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/22504 0001-HH/22504 0029, PD/VT 06106, PM/VT 08418
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 19 Các phần tử và thiết bị thủy lực, khí nén công nghiệp. Phần 1, Thủy lực / Phạm Văn Khảo . - H. : KNhxb, 2008 . - 174 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05593-PD/VT 05595, PM/VT 07966, PM/VT 07967
 • Chỉ số phân loại DDC: 533
 • 20 Các phương pháp gia công tiên tiến trên máy tiện vạn năng/ Phạm Quang Lê . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1974 . - 308 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00871
 • Chỉ số phân loại DDC: 671
 • 21 Các phương pháp hàn và hàn đắp phục hồi chi tiết máy/ Nguyễn Văn Thông . - H.: Khoa học kỹ thuật , 1984 . - 269 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00941, Pm/vv 00872
 • Chỉ số phân loại DDC: 671.5
 • 22 Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô / Ngô Viết Khánh . - H. : Giao thông vận tải, 1999 . - 547 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04604
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.25
 • 23 Cẩm nang cơ khí. T. 1, Nguyên lý thiết kế / P.I. Orlop . - Hải phòng: Nxb. Hải phòng, 2003 . - 621tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 05471
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/Pmvt%2005471%20-%20C%E1%BA%A9m%20Nang%20C%C6%A1%20Kh%C3%AD%20(Nguy%C3%AAn%20L%C3%BD%20Thi%E1%BA%BFt%20K%E1%BA%BF)%20T%E1%BA%ADp%201.pdf
 • 24 Cẩm nang kỹ thuật cơ khí/ Nguyễn Văn Huyền . - H. : Xây dựng, 2004 . - 828tr. ; 31cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00182-Pd/vt 00184, Pd/vt 02521, Pd/vt 02522, Pm/vt 00822-Pm/vt 00827, Pm/vt 04650-Pm/vt 04652, SDH/Vt 00792
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.03
 • 25 Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình . - Đà Nẵng : NXB. Đà Nẵng, 2002 . - 256tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 671.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Ch%E1%BA%BF%20%C4%90%E1%BB%99%20C%E1%BA%AFt%20Gia%20C%C3%B4ng%20C%C6%A1%20Kh%C3%AD%20-%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C4%90%C3%A0o,%20256%20Trang.pdf
 • 26 Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2010 . - 256 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05399-PD/VT 05401, PM/VT 07579, PM/VT 07580
 • Chỉ số phân loại DDC: 671.3
 • 27 Chi tiết máy. T. 1 / Nguyễn Trọng Hiệp . - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2006 . - 211tr. : ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: CTM1 00346-CTM1 00349, CTM1 00352, CTM1 00353, CTM1 00356, CTM1 00357, CTM1 00360, CTM1 00362, CTM1 00365, CTM1 00367-CTM1 00370, CTM1 00373, CTM1 00375, CTM1 00378-CTM1 00381, CTM1 00383-CTM1 00385, CTM1 00390, CTM1 00396, CTM1 00397, CTM1 00402, CTM1 00403, CTM1 00405, CTM1 00407-CTM1 00412, CTM1 00417, CTM1 00418, CTM1 00422, CTM1 00425, CTM1 00433, CTM1 00436, CTM1 00437, CTM1 00440, CTM1 00442, CTM1 00445, CTM1 00448, CTM1 00454, CTM1 00458, CTM1 00466, CTM1 00470, CTM1 00473, CTM1 00482, CTM1 00484, CTM1 00485, CTM1 00487, CTM1 00489, CTM1 00491, CTM1 00492, CTM1 00494, CTM1 00497, CTM1 00500, CTM1 00507-CTM1 00510, CTM1 00514, CTM1 00516, CTM1 00517, CTM1 00526, CTM1 00527, CTM1 00530, CTM1 00535, CTM1 00537, CTM1 00540, CTM1 00541, Pd/vt 02730-Pd/vt 02732, Pm/vt 04943-Pm/vt 04948, SDH/vt 00854
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/Pmvt%2004943-47%20-%20Chi%20ti%E1%BA%BFt%20m%C3%A1y%20t%E1%BA%ADp%201.pdf
 • 28 Chuyên ngành kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại: Bản dịch tiếng Việt từ ấn bản tiếng Đức lần thứ 30. Hợp đồng bản quyền của Nhà xuất bản Europa - Lehrmittel ký ngày 10-10-2013 = Fachkunde kraftfahrzeugtechnik / Đặng Văn Châm ...dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016 . - 800 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/VT 05757, Pd/VT 05758, PM/VT 08076, PM/VT 08077
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2
 • 29 Chương trình đào tạo công nhân lắp đặt thiết bị cơ khí, lắp đặt ống và lắp đặt thiết bị điện/ Tổng cục dạy nghề . - H.: Công nhân kỹ thuật, 1981 . - 246 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00921
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Công nghệ bề mặt kim loại : Nguyên tắc, thiết bị và công nghệ / Bộ môn Công nghệ cơ khí. Trường Đại học Thủy lợi . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 565tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 671.7
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tìm thấy 252 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :