Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông . - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015 . - 391tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05812, PD/VV 06028, PM/VV 04704, PM/VV 04734, PM/VV 04735
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 2 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông . - H. : Giáo dục, 2000 . - 287tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: CHDB 00001-CHDB 00038, PD/VV 03406
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.107.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVV%2003406%20-%20B%C3%A0i%20Tap%20co%20hoc%20dat%20%20(NXB%20Gi%C3%A1o%20D%20c%202000)%20-%20V%20%20C%C3%B4ng%20Ng%20,%20386%20Trang.pdf
 • 3 Cơ học đất/ Nguyễn Văn Dũng chủ biên; Vũ Công Ngữ . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 283 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01644, Pd/vt 01645, Pm/vt 03712-Pm/vt 03719, Pm/vt 05431-Pm/vt 05434, SDH/Vt 00734
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :