Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 SQL Server 2008 căn bản - Hướng dẫn học qua ví dụ = Murach's SQL Server 2008 for Developers / Syverson Bryan, Murach Joel . - Tái bản lần 3. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 225tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PM/VT 09946, PM/VT 09947
  • 2 SQL Server 2008 nâng cao - Hướng dẫn học qua ví dụ = Murach's SQL Server 2008 for Developers / Syverson Bryan, Murach Joel . - Tái bản lần 2. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 304tr ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PM/VT 09948-PM/VT 09950
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :