Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 157 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng pháp luật vận tải biển / Phạm Văn Cương . - 56tr. ; 21cm
2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hải Phòng / Lương Thị Hương; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02351
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Hải Phòng / Lê Thị Hoa; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02019
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động xuất khẩu lao động ở công ty Cổ phần hợp tác lao động nước ngoài (LOD) / Phạm Đăng Quỳnh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00817
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp tăng cường quản lý chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn quận Ngô Quyền-Tp Hải Phòng / Trần Thị Thu Huân; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02020
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh bảo hiểm hàng hải tại công ty Bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam / Nguyễn Thành Minh; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00634
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Dự báo lượng container qua xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa Vẽ cảng Hải Phòng đến năm 2020 / Phạm Thị Thu Hằng; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 191 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00803
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Đầu tư đổi mới đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại liên doanh Vietsovpetro / Dương Tấn Trường; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 107 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00564
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 10 Đề xuất các biện pháp phát triển các tuyến vận chuyển hành khách bằng đường thủy của công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng / Trần Thu Thủy; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 11 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Vũ Thị Huyền Trang; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09164
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác đội tàu của Vosco / Phạm Thị Châu; Nghd.: PGS TS NGƯT. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 13 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu qủa khai thác đội tàu của Vinaship / Lê Thị Ngọc Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 139 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10218
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 14 Điều động tàu vào cảng Hải Phòng cập cảng chính 01 / Phạm Văn Cương; Nghd.: Mai Xuân Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13118
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 15 Giáo trình bảo hiểm hàng hải / Phạm Văn Cương, Nguyễn Kim Phương chủ biên; Nguyễn Mạnh Cường hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 176 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04827, PD/VT 04828, PD/VT 05536, PM/VT 06773-PM/VT 06775, PM/VT 07918-PM/VT 07924
 • Chỉ số phân loại DDC: 368.2
 • 16 Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển / Phạm Văn Cương, Hoàng Văn Hùng hiệu đính . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 224 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: GPLV 0001-GPLV 0400, PD/VV 03210-PD/VV 03229, PM/VV 03939-PM/VV 04008, SDH/VT 01894-SDH/VT 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 354.78
 • 17 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vận tải biển tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Trần Thị Thanh Kim; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 130 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00734
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Logistics của NYK Logistics tại miền Bắc / Hoàng Thị Thanh Tú; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00870
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín nhằm góp phần phát triển các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng / Nguyễn Hữu Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 93 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00879
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng / Phạm Thành Luân; Nghd.: PGS.TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01275
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Hàng hóa trong vận tải biển / Dương Đức Khá, Phạm Văn Cương, Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Trường Đại học hàng hải, 1996 . - 142 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: HVTB 0034-HVTB 0057
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.85
 • 22 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính và kinh tế trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông / Nguyễn Hữu Hoàn; Nghd.: PGS.TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01276
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Hoàn thiện công tác quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ô tô Phúc Lâm / Đinh Thị Lương; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02002
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng / Đỗ Văn Mười; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02569
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Nguyễn Tuyết Minh; Nghd.: PGS.TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 26 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền / Nguyễn Quang Tuân; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00996
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá / Phạm Thị Hiền Diễm; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01300
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Khoa học quản lý & quản lý hàng hải / Nguyễn Cảnh Sơn; Hiệu đính: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Nxb Hàng hải, 2014 . - 142 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05518, PD/VT 05722-PD/VT 05726, PM/VT 08066-PM/VT 08070
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chuyến cho công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hải phòng vào tháng 9 năm 2009 / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 92 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08127
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 30 Lựa chọn phương án vận tải cung ứng nguuyên liệu cho nhà máy DAP Đình Vũ, Hải Phòng / Phạm Thị Hiên; Nghd.: TS Nguyễn Văn Chương, Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01439
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 157 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :