Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công CP Dịch vụ và Thương mại Hà Duyên / Trịnh Thái Dương, Trịnh Văn Việt, Trương Văn Nhật; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19147
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy / Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17813
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tế - INLACO SÀI GÒN / Ngô Thị Huế, Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Hiệp; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18381
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác trả lương của chi nhánh công ty Vinalink Hải Phòng / Nguyễn Thuý Loan; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13082
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoá lý. T.1 / R.A. Alberty; Phạm Ngọc Thanh biên tập; Nguyễn Xuân Thắng dịch . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979 . - 300tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01766
 • Chỉ số phân loại DDC: 541
 • 6 Hoá lý. T.2 / R.A. Alberty; Phạm Ngọc Thanh biên tập; Nguyễn Xuân Thắng dịch . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979 . - 343tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01753
 • Chỉ số phân loại DDC: 540
 • 7 Kỹ thuật và dịch vụ nhắn tin trong hệ thống thông tin di động / Phạm Ngọc Thanh; Nghd.: THS. Vũ Văn Rực . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 68 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10077, PD/TK 10077
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Lập quy trình công nghệ tàu hàng 3000 tấn tại Công ty TNHH Hằng Giang / Phạm Ngọc Thanh; Nghd.: ThS. Đỗ Quang Quận . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2008 . - 146 tr. ; 30 cm + 11 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07796, Pd/Tk 07796
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sơn Hải Phòng / Đinh Thị Hài.; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12305
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Cam Ranh / Bùi Lê Thanh Phương; Nghd.: Ths Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16280
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần cảng Nam Hải / Nguyễn Thu Thảo; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Long / Trần Thị Hoài; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15127
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần thép Việt Nhật / Tạ Trung Đức.; Nghd.: Ths. Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12302
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số giải pháp đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa của công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long / Nguyễn Thị Duyên; Nghd.: Ths Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Nam Thuận / Đào Thị Mai Liên; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15086
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xuất khẩu lao động hàng hải Vinalines / Phương Thị Lan; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15109
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần cơ khí Duyên Hải / Nguyễn Thị Minh Phương; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15102
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Phạm Ngọc Thanh;Nghd.:TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 64 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00064
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 19 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức sản xuất tại công ty TNHH may YES Vina / Ngô Thị Thu Phương; Nghd.; Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15104
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép Việt-Ý / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15130
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Hoàng Tân / Trần Thị Thảo Vân; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15124
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Nâng cao hiệu quả các dịch vụ logictic tại bộ phận APL logictics Hải Phòng, công ty TNHH APL- NOL Việt Nam / Nguyễn Thị Hà.; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12293
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH YOUNG MIND Việt Nam / Bùi Hữu Việt Hưng, Phan Tuấn Anh, Lang Tuấn Anh; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 59tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18026
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 24 Nghiên cứu công tác quản lý thương hiệu và sử dụng thương hiệu tại các tổ chức sản xuất kinh doanh trong nước / Đỗ Thanh Tùng, Phạm Ngọc Thanh, Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00308
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Những biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đội xe tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Thái Bình Dương. / Phạm Ngọc Thanh; Nghd.: PGS.TS.Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01672
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Những quy luật cơ bản của hoá học / Phạm Ngọc Thanh, Lê Nguyên Tảo . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1979 . - 154 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vv 03401, Pm/Vv 03402
 • Chỉ số phân loại DDC: 541
 • 27 Phân tích hoạt động quản trị nhân sự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín VIETBANK / Vũ Thị Hồng, Trịnh Thị Chi, Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18383
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phát triển hàng hải Vimadeco / Đỗ Thúy Mị, Đinh Thị Phương Thúy, Đinh Ngọc Tú; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 118 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17408
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 29 Phân tích tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng Gia Phạm / Phạm Hữu Đạt, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Mạnh Huy; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19162
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Tìm hiểu hoạt động quản trị nhân sự tại công ty cổ phần PICO / Bùi Mai Thanh, Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thanh Hằng; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17417
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :