Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ sở toán học và truyền tin cho thiết kế thiết bị đo mức độ âm thanh trên tàu thủy / Đỗ Đức Lưu, Vương Đức Phúc, Nguyễn Khắc Khiêm . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.26-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Developing a method to increase the accuracy of robot - Manipulator systems using adaptive evaluation algorithms / Nguyen Khac Khiem; Nghd.: K.A. Neysipin . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2007 . - 129p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00047
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000047%20-%20Nguyen%20Khac%20Khiem-10p.pdf
 • 3 Đo và xử lý tín hiệu âm thanh tàu thủy dùng công nghệ NI / Đỗ Đức Lưu, Vương Đức Phúc, Nguyễn Khắc Khiêm . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.32-37
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Nghiên cứu ảnh hưởng của turbin phát điện sức gió đến chất lượng điện năng của lưới điện ốc đảo / Nguyễn Đức Long ; Nghd.: Nguyễn Khắc Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2011 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03237
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Nghiên cứu hệ điều khiển cánh tay robot hai bậc tự do. / Nguyễn Đức Hoàn; Nghd.: TS.Nguyễn Khắc Khiêm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2013 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01627
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 6 Tổng quan về các phương pháp điều khiển Robot. Đi sâu phương pháp điều khiển trượt trong chuyển động Robot SCARA / Vũ Bá Tuyên; Nghd.: TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 81 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08943, PD/TK 08943
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Tổng quan về Robot công nghiệp. Đi sâu mô phỏng hệ thống điều khiển Robot Scara dùng phương pháp điều khiển moment tính / Chu Văn Tuyên; Nghd.: TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 69 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08975, PD/TK 08975
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Tổng quan về trang bị điện - điện tử Công ty xi măng Hải Phòng. Đi sâu nghiên cứu công đoạn nhập liệu / Đỗ Đình Sơn; Nghd.: TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 83 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08967, PD/TK 08967
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 9 Trang bị điện - điện tử Nhà máy xi măng Hải Phòng. Đi sâu nghiên cứu công đoạn xuất xi măng bao / Nguyễn Hoàng Huy; Nghd.: TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 89 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08935, PD/TK 08935
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 10 Ứng dụng vi điều khiển ARM Cortex M3 thiết kế hệ thống đo và giám sát điện năng tiêu thụ / Lê Quốc Hùng; Nghd.: Nguyễn Khắc Khiêm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 152 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01909
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 11 Ứng dụng vi điều khiển ARV ATMEGA 32 thiết kế mạch giám sát không dây cho điện áp ắc quy / Nguyễn Đình Khiêm; Nghd.: Nguyễn Khắc Khiêm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01905
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :