Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông . - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015 . - 391tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05812, PD/VV 06028, PM/VV 04704, PM/VV 04734, PM/VV 04735
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 2 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông . - H. : Giáo dục, 2000 . - 287tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: CHDB 00001-CHDB 00038, PD/VV 03406
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.107.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVV%2003406%20-%20B%C3%A0i%20Tap%20co%20hoc%20dat%20%20(NXB%20Gi%C3%A1o%20D%20c%202000)%20-%20V%20%20C%C3%B4ng%20Ng%20,%20386%20Trang.pdf
 • 3 Các phương pháp hàn và hàn đắp phục hồi chi tiết máy/ Nguyễn Văn Thông . - H.: Khoa học kỹ thuật , 1984 . - 269 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00941, Pm/vv 00872
 • Chỉ số phân loại DDC: 671.5
 • 4 Lập và quản lý dự án sửa chữa động cơ 226B / Nguyễn Văn Thông; Nghd: TS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 156 tr. ; 30 cm+ 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09617, PD/TK 09617
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Xây dựng chương trình điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất bia của công ty bia Hải Phòng / Nguyễn Văn Thông; Nghd.: Th.S Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 128 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12116, PD/TK 12116
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :