Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Petroleum refinery process modeling : integrated optimization tools and applications / Y.A. Liu, Ai-Fu Chang, and Kiran Pashikanti . - New York : Wiley, 2018 . - xxvii, 571 pages : illustrations ; 25 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04288
  • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :