Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kết cấu thép / Đoàn Định Kiến (c.b) ; Nguyễn Văn Tấn, Phạm Văn Hội, Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường . - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - H. : Khoa học kỹ thuật, 1996 . - 192tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 04078
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • 2 Thiết kế kết cấu thép (Theo quy phạm Hoa Kỳ AISC/ASD) = Design of steel structures (AISC/ASD method) / Đoàn Định Kiến . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2015 . - 237tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05325, PM/VT 07456
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 3 Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội / Đoàn Định Kiến . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2015 . - 175 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05337, PM/VT 07469
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • 4 Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn Anh BS 5950: Part1:2000 / Đoàn Định Kiến . - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012 . - 151tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05214, PM/VT 07403
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 5 Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn Anh BS 5950:Part 1:2000 / Đoàn Định Kiến . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2018 . - 150tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06172, PD/VT 06173, PM/VT 08503, PM/VT 08504
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 6 Thiết kế kết cấu thép trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Võ Thông chủ biên, Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Hội . - H. : Xây dựng, 2018 . - 228tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05884, PD/VT 05885, PM/VT 08227, PM/VT 08228
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 7 Thiết kế kết cấu thép: Theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10 / Đoàn Định Kiến chủ biên; Hoàng Kim Vũ, Nguyễn Song Hà . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2018 . - 268tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05966, PD/VT 05967, PM/VT 08299, PM/VT 08300
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 8 Từ điển bách khoa xây dựng kiến trúc / Đoàn Định Kiến ch.b; Nguyễn Huy Côn, Trần Hùng, Đoàn Như Kim,.. . - H.: Xây dựng, 2003 . - 496tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06921, PD/VT 06922, PM/VT 09270-PM/VT 09277
 • Chỉ số phân loại DDC: 720
 • 9 Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng / Đoàn Định Kiến, Đoàn Như Kim . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2004 . - 207tr. ; 19cm
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/T%E1%BB%AB%20%C4%91i%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t-Anh-Ph%C3%A1p%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%20v%C3%A0%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng_p1_8945.pdf
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :