Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Tiến Chương
Sàn bê tông ứng suất trước căng sau - Thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật / Nguyễn Tiến Chương chủ biên, Chu Tuấn Long, Nguyễn Thị Thanh Thúy
H. : Xây dựng, 2021
178tr. ; 24cm
Call Number: 624.1 SAN 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VT 08013
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 10818-9
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận