Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đào, Minh Quân
Khai thác và lắp đặt các hệ thống điện tàu thủy / Đào Minh Quân, Bùi Văn Dũng; Đinh Anh Tuấn hiệu đính
Hải Phòng: NXB. Hàng Hải, 2015
187tr. ; 24cm
Call Number: 621.3 KHA 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình   Sơ đồ
GT/DTT006 0001-70
Tổng số bản: 70
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận