Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Minh
Giáo trình mạch điện : Dùng cho các trường đào tạo hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề / Phạm Văn Minh, Vũ Hữu Thích, Nguyễn Bá Kha
H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
231tr. ; 24cm
Call Number: 621.3 GIA 2013
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 10085-6
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận