Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Barnes, Anna
Kiên cường trên mọi chiến trường = How to be resilient / Anna Barnes; Người dịch: Gia Phú
H. : Hồng Đức, 2019
159tr. ; 21cm
Call Number: 153.8 TRI 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VV 07744-5
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VV 06008-9
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận