Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trịnh, Chất
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. T. 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
H. : Giáo dục, 1993
264tr. ; 28cm
Call Number: 621.8 TIN(1) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 00273
2:Pd/vt 00145-7, Pd/vt 00286, Pd/vt 01021-2
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:TKHDC1 0001-84, TKHDC1 0086, TKHDC1 0228-9, TKHDC1 0231-99
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 00699-705, Pm/vt 01532-4
Tổng số bản: 313
Số bản rỗi: 291 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVT%2000145-47%20-%20T%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20h%E1%BB%87%20d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%C6%A1%20kh%C3%AD.%20T%E1%BA%ADp%201.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận