Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Civil and environmental engineering : Concepts, methodologies, tools, and applications / [edited by] Information Resources Management Association
1 online resource
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/85.%20Civil%20and%20Environmental%20Engineering%20-%20Concepts,%20Methodologies,%20Tools,%20and%20Applications.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Cengage Learning GVRL

EBSCOhost EBSC

IGI Global IGIG

ProQuest MyiLibrary Digital eBook Collection IDEB

YBP Library Services YANK

Print version: Civil and environmental engineering. Hershey, PA : Engineering Science Reference, [2016] 9781466696198 (DLC) 2015042043