Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Bùi, Trọng Lựu
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
H. : Giáo dục, 1998
443tr. ; 28cm
Call Number: 620.4 BAI 1998
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 00935-7
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SBVB 00001-74, SBVB 00076, SBVB 00661-3, SBVB 00665-92, SBVB 00694-707, SBVB 00709-82, SBVB 00784-95, SBVB 00797-909
Tổng số bản: 905
Số bản rỗi: 815 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận